Aau Timi Lyrics and Chords |  Prabesh Kumar Shrestha

Song Info

Song: Aau Timi

Written by: Prabesh Kumar Shrestha

Album: Single

Released Date:  4 Aug 2021

Chords Info

  • Tuning: Standard(E A D G B E)
  • Chords: Am7, Fsus2, C, G, Dm, Em7
  • Capo: 5th Fret
Transpose up

─♡─

Verse 1
Am7 
Khojera 
 
 
Fsus2 
yaha payinna  
C 
maya pahilo  
Em7 
jastai…
Am7 
Kalpana 
 
 
Fsus2 
kai sansara maa  
C 
bhetau hami  
Em7 
dui…
Dm 
Bholi 
 
 
Am7 
feri bheta  
C 
hola ya na  
Em7 
hola 
 
ha…
Dm 
Dina 
 
 
Am7 
haru gandai  
F 
basi raheko  
C 
chhu 
 
ma
Chorus
Am7 
Aau 
 
 
Fsus2 
timi yo  
C 
jindagi 
 
 
G 
ma
Am7 
Sangai 
 
 
Fsus2 
bachaula 
 
 
C 
yo 
 
 
G 
samayama
Am7 
Naji
Fsus2 
kine 
 
 
C 
prayash 
 
 
G 
haru 
 
maa
Am7 
Aang
Fsus2 
alo mai  
C 
badhi 
 
 
G 
rakhaula
Am7 
Timi
Fsus2 
lai 
 
 
C 
ma
G 
Am7 
Timi
Fsus2 
lai 
 
 
C 
ma
G 
Verse 2
Am7 
Nisabdha 
 
 
Fsus2 
chhu ma timrai  
C 
agadi
 
K bhanu  
G 
khai…
Am7 
Bhaye jati  
Fsus2 
sabai aankha  
C 
haru 
 
le
 
Bhandai chhan  
G 
hai…
Dm 
Sapani, 
 
 
Am7 
sadhai 
 
 
C 
aairahanchha
Em7 
Timrai 
 
malai…
Dm 
Bipani 
 
 
Am7 
maa bhani sarai nai
C 
Satai 
 
 
Em7 
rahanchha…
Am7 
Boli sabai  
Fsus2 
gumsiyera
C 
Basirahe
G 
chha mann bhitra
Am7 
Lekhi 
 
 
Fsus2 
rahechhu yo geeta
C 
Timrai 
 
 
G 
pratikshya mai mata
Am7 
Samaya ko  
Fsus2 
parwa 
 
chhaina
C 
Matra timi  
G 
aai 
 
deuna
Am7 
Basaula 
 
 
Fsus2 
hami 
 
sangai
C 
Yo geeta gaai  
G 
ramayera
Chorus
Am7 
Aau 
 
 
Fsus2 
timi yo  
C 
jindagi 
 
 
G 
ma
Am7 
Sangai 
 
 
Fsus2 
bachaula 
 
 
C 
yo 
 
 
G 
samayama
Am7 
Naji
Fsus2 
kine 
 
 
C 
prayash 
 
 
G 
haru 
 
maa
Am7 
Aang
Fsus2 
alo mai  
C 
badhi 
 
 
G 
rakhaula
Am7 
Timi
Fsus2 
lai 
 
 
C 
ma
G 
Am7 
Timi
Fsus2 
lai 
 
 
C 
ma
G 

Leave a Reply