Bhanau Kasari Lyrics | Sajjan Raj Vaidya

Bhanau Kasari nasamaunu ma
Timra haat yi hyei nai chan jaba
Mera haat timrai tira tairinchan
Dhairya rakhera basdai chu hera
Timra samunne yuggai rokhera
Mera oth timra lagi tadpinchan
Kasari rokau vawana
Aakha sajauchan sapana timra hoo..

Leave a Reply