Hera Na Lyrics and Chords | Samir Shrestha

Song Info

Song: Hera na 

Written by: Samir Shrestha

Album: Single

Released Date: 7 Nov 2022

Chords Info

  • Tuning: Standard(E A D G B E)
  • Chords: C#m, A, B
  • Strumming: D= Down Stroke, U = Upstrok
Transpose up

─♡─

Verse 1
C#m 
Bhanyau 
 
 
B 
timile 
 
 
 
Maya gardina  
A 
ma
 
Timilai jhai  
B 
pahile
C#m 
Je jasto bhayeni bhulne chhaina  
A 
ma
 
Timilai  
B 
kahile
Chorus
 
Hera na  
C#m 
k bho yo  
B 
malai
 
Basi  
A 
rahechhu parkhi  
B 
timlai
 
Timrai ghar
C#m 
a wara para
B 
Aayera base ma
 
Aau
A 
chhau ki timi  
B 
bhani
 
Timlai dekh
C#m 
chhu ki bhanera
B 
Basi rahe ma
A 
Aaauchau ki timi  
B 
bhani
 
Parkhai rahe
C#m 
… 
 
 
B 
ma
A 
B 
 
Parkhai rahe
C#m 
B 
 
A 
 
B 
Verse 2
C#m 
Thaha nai  
B 
chhaina
 
Thik hoki  
A 
haina
 
Aaunu timi  
B 
ghara 
 
aghi
C#m 
Ek choti bhay
B 
eni 
 
uthaideu
A 
na
 
Call gari  
B 
rahechhu aghi  
C#m 
dekhi
 
Herana ke  
C#m 
bho yo  
B 
timlai
 
Basi  
A 
rahechhau chup chap  
B 
kina
Chorus
 
Hera na  
C#m 
k bho yo  
B 
malai
 
Basi  
A 
rahechhu parkhi  
B 
timlai
 
Timrai ghar
C#m 
a wara para
B 
Aayera base ma
 
Aau
A 
chhau ki timi  
B 
bhani
 
Timlai dekh
C#m 
chhu ki bhanera
B 
Basi rahe ma
A 
Aaauchau ki timi  
B 
bhani
 
Parkhai rahe
C#m 
… 
 
 
B 
ma
A 
B 
 
Parkhai rahe
C#m 
B 
 
A 
 
B 
Hera na ke bho yo malai
Basi rahechhu parkhi timlai
Timrai ghara wara para
Aayera base ma
Aauchhau ki timi bhani
Timlai dekhchhu ki bhanera
Basi rahe ma
Aaauchau ki timi bhani
Parkhai rahe…
Parkhai rahe…

Leave a Reply