Jiunu Nai Hola Lyrics and Chords | Tribal Rain

Song Info

SONG: Jiunu Nai Hola

ARTIST: Tribal Rain

ALBUM: Roka Yo Samaya

Chords Info

  • Tuning: Standard(E A D G B E)
  • Chords: C5, Em, A, D,B7, Am
  • Capo: 3rd fret
  • Strumming: D= Down Stroke, U = Upstrok
Transpose up

─♡─

Chorus
C5 
Jiunu nai hola,  
C7 
yesari 
 
nai
Am 
Yo geet gaudai,  
Em 
arulai 
 
sunaudai
C5 
Sansarle dekhena  
C7 
timro 
 
khusi
A 
Uu sangai thyo  
Em 
bhanera
C 
Aafailai 
 
 
D 
bahana 
 
banayera
C 
Bhanthe aru ko  
D 
parwaa 
 
thiyena
C 
Sabailai bhayeko thyo  
D 
malai 
 
pani
Am 
Ek samaya ma,  
D 
testai 
 
maya
Bridge
Em 
Kaha lane hola
C 
Yo samaya le malai
Em 
Parkhindai chu sabai ko vidmaa
C 
Aafno bhanu tara  
Em 
koslai
C 
Em 
Aafno bhanu tara  
B7 
koslai
Uuu yeah…ooo
Chorus
C5 
Jiunu nai hola,  
C7 
yesari 
 
nai
Am 
Yo geet gaudai,  
Em 
arulai 
 
sunaudai
C5 
Sansarle dekhena  
C7 
timro 
 
khusi
A 
Uu sangai thyo  
Em 
bhanera
C 
Aafailai 
 
 
D 
bahana 
 
banayera
C 
Bhanthe aru ko  
D 
parwaa 
 
thiyena
C 
Sabailai bhayeko thyo  
D 
malai 
 
pani
Am 
Ek samaya ma,  
D 
testai 
 
maya
Bridge
Em 
Kaha lane hola
C 
Yo samaya le malai
Em 
Parkhindai chu sabai ko vidmaa
C 
Aafno bhanu tara  
Em 
koslai
C 
Em 
Aafno bhanu tara  
B7 
koslai
Uuu yeah…ooo
Outro
C5 
Jiunu nai hola  
C7 
yesari 
 
nai
Am 
Yo geet gaudai,  
Em 
arulai 
 
sunaudai
C5 
Sansarle dekhena  
C7 
timro 
 
khusi
 
Ma sangai  
Am 
thyo, 
 
 
Em 
bhanera
C5 
Jiunu nai hola,  
Am 
yesari 
 
nai
C7 
Yo geet gaudai,  
Am 
arulai 
 
 
Em 
sunaudai

Leave a Reply