ShreeGo Khoj Lyrics

Khoj Lyrics in Nepali Song is performed, written and composed by Shreego. The music is produced by B2 Sanjal Bhandari. The music is produced by Shayuj & butterscotch.

Lyrics
Nahera malai tesari
Maya baslai hai besari
Vulai vanchau aaja timi
Tara vulaunu kasari ,maya
Bataasa banera aayau mathi aakasha chudai
Huri banera voli tadha nagaidinu hai,maaya
Ho, Heri rahu jhai lagcha tara
Mana ta tadha vagcha, kina?
Thaha thiyena malai
Maya yesto huncha hai
Timi aayepachi po tha vayo hai
Aanautho raicha maya sital hudo raicha chaya
Gham layepachi po tha vayo
Yo aakash yo patal yo dharti mathi ko badal
Aawaja lagai khojdai chu timlai
Vautariyeko yo maan
Yo juna ra tara antarikshya cha mathi
Paudina katai milan
Aba hara namani jadai chu mathi
Aakash lai chiri badal pari
Maya ko khoji khai ko ho doshi
Eti mai simit vagyamai likhit, Maaya
Nahera malai tesari
Maya baslai hai besari
Vulai vanchau aaja timi
Tara vulaunu kasari ,maya
Bataasa banera aayau mathi aakasha chudai
Huri banera voli tadha nagaidinu hai,maaya
Ho, Heri rahu jhai lagcha tara
Mana ta tadha vagcha, kina?

Leave a Reply