Maila Lyrics and Chords | Outsiders Nepal

Song Info

Song: Maila

Artist: Outsiders Nepal

Album: Single

Released Date:  23 Sept 2022

Chords Info

  • Tuning: Standard(E A D G B E)
  • Chords: E, D, F#m, C#m, Bm, A
  • Capo: 1st Fret Capo
Transpose up

─♡─

Verse
A 
Baar Ko Chaya Ma  
E 
Maya Lai  
D 
Parkhi 
 
Baseko
E 
A 
Melai Maya  
E 
Vetera 
 
 
D 
Chiti 
 
Lekheko
E 
A 
Baar Ko Chaya Ma  
E 
Maya Lai  
D 
Parkhi 
 
Baseko
E 
A 
Melai Maya  
E 
Vetera 
 
 
D 
Chiti 
 
Lekheko
E 

C#m 
Ghama Paani  
F#m 
Maila
C#m 
Aba Sangai  
D 
Sahula
Bm 
Tara Tipi Nadiye Pani  
C#m 
Sara 
 
Sukha
 
Navaye Pani  
Bm 
Timi Ra Ma
 
Gagan Muni  
C#m 
Sangai 
 
Bachaula
Bm 
Sangai 
 
 
E 
Bachaula
A 
Bm 
Sangai 
 
 
E 
Bachaula
A 
……
Verse 2
F#m 
Pailo Choti Timi
E 
lai 
 
Maaila
C#m 
Padheri Ma Dekhek
A 
o
F#m 
Chhautari Rukhai  
E 
ma 
 
Maila
C#m 
Hamro Naam Lekheko
A 
F#m 
Pailo Choti Timi
C#m 
lai 
 
Maaila
D 
Padheri Ma Dekhe
A 
ko
F#m 
Chhautari Rukhai  
C#m 
ma 
 
Maila
D 
Hamro Naam  
E 
Lekheko
A 
 
Ku
Bm 
ra Sabai  
C#m 
Sakela 
 
 
D 
Vaka Ma Kore
E 
ko

C#m 
Jindagani 
 
 
F#m 
Maila 
 
 
C#m 
Ti Hasoma  
D 
Ramaula
Bm 
Tara Tipi Nadiye Pani
C#m 
Sara Sukha Navaye Pani  
Bm 
Timi Ra Ma
 
Nadi Sari  
C#m 
Bagi 
 
Jaula
Bm 
Sangai 
 
 
E 
Bachaula
A 

A 
Soi Soila Ho Soila Soila
D 
Soi Soila Huura  
E 
Ha 
 
Ha
A 
Soi Soila Ho Soila Soila
D 
Soi Soila Huura  
E 
Ha 
 
Ha
A 
Soi Soila Ho Soila Soila
D 
Soi Soila Huura  
E 
Ha 
 
Ha

Leave a Reply