Saath Lyrics & Chords | Tunna Bell Thapa

Transpose up

─♡─

Capo on 3rd fret
Verse 1
C 
Timro tyo angaalo ma
Em 
Bolayera hera na
F 
Aauchhu ma chhadi  
G 
sansara
C 
Mero yo jiwana ma
Em 
Aashu jati bhaye ni
F 
Bachumla timrai  
G 
sahara
C 
Timro aankha ma kahile
F 
Aanshu 
 
 
G 
nahos
C 
Nabole ni mann ko kura
F 
Mann le  
G 
bujos
C 
Samjhani ma aayi rahane
F 
Naata 
 
 
G 
rahos
C 
Timrai khusi ma mero yo
F 
Sansaar 
 
 
G 
basos
 
Ma
C 
ya…
F 
G 
Verse 2
C 
Jiwan bageko khola
Em 
Kahaa tungine hola
F 
Bani deu meri  
G 
kinara
C 
Bhawana badli jala
Em 
Chahana mari jala
F 
Mardaina mann ko yo  
G 
maya
C 
Saas rahunjel yo jooni
F 
Sangai 
 
 
G 
bitos
C 
Aash rahunjel bharosa
F 
Tyo 
 
 
G 
natutos
F 
Sangarsha samma saath dine
F 
Bachaa 
 
 
G 
rahos
C 
Timrai khusi ma mero yo
F 
Sansaar 
 
 
G 
basos
 
May
C 
a..
Harai jaaula maya
Timi bina ma
Satha na bhaye ni
Mann mai rakhana
Harai jaaula maya
Timi bina ma
Satha na bhaye ni
Mann mai rakhana
Harai jaaula maya
Timi bina ma
Satha na bhaye ni
Mann mai rakhana

Leave a Reply