Timi Nai Hau Lyrics and Chords | Sabin Rai

Song Info

Song: Timi Nai Hau

Written & Composed by: Sabin Rai

Album: Single

Released Date:  17 Dec 2018

Chords Info

  • Tuning: Standard(E A D G B E)
  • Chords: G, D/F#, Em7, Cadd9, D
  • Capo: No Capo
Transpose up

─♡─

Intro Talk
उपहार स्वोरुप यो तस्बिर माया गर्नेहरु लाई
भलै छोटो होला यहाँ सबै दृश्य अटाउन लाई
जिन्दगि नरहोस् , रही रहनेछ यसमा कैद पलहरु
तिमि छौ, तिम्रो प्यारो मान्छे छ
त्यो भन्दा अरु ले चाहिन्छ एउटा माया गर्ने व्यक्तिलाई
Chorus
 
Timi  
G 
nai 
 
hau
D 
 
 
Em7 
malai maya  
C 
garne
 
Timi  
G 
nai hau, timi nai  
Bm 
hau
 
Timi  
C 
nai hau, timi nai  
D7 
hau
G 
Timi nai hau…
D/F# 
Em7 
Malai khushi  
Cadd9 
diney
 
Timi  
G 
nai hau, timi nai hau
Bm 
 
Timi  
G 
nai hau, timi nai  
D7 
hau
 
Timi  
G 
nai hau  
D/F# 
umm…
Em7 
Cadd9 
 
Timi  
G 
nai 
 
hau
D/F# 
Em7 
Cadd9 
Verse
 
Her
G 
a malai samau yo  
Cadd9 
haat
 
Nachh
G 
utosh hamro darilo  
D 
saath
 
Dekhney  
G 
ley dekhosh,  
Bm 
sunosh
 
Hamro
Cadd9 
yo 
 
sambandha
D 
 
Pascha
G 
tap chaina kunai  
Cadd9 
yahan
 
Khusi  
G 
chhau hami, chhau  
D 
jahan
 
Vanne  
G 
ley vanosh,  
Bm 
garos
Cadd9 
Hamro barey  
D 
kura
Em7 
Jati j cha mero  
Cadd9 
timi 
 
hau
Chorus
G 
Timi nai  
D/F# 
hau 
 
 
Em7 
malai aafno  
Cadd9 
vanne
 
Timi  
G 
nai hau, timi nai  
Bm 
hau
 
Timi  
Cadd9 
nai hau, timi nai  
Bm 
hau
 
Timi  
G 
nai hau  
D/F# 
umm..
Em7 
Cadd9 
 
Timi
G 
nai 
 
hau
D/F# 
 
 
Em7 
na na  
Cadd9 
na…
 
Tim
G 
i nai  
D/F# 
hau
 
Em7…
Cadd9 
Outro
Cadd9 
Timi, Timi,  
G 
Timi, 
 
 
D/F# 
Timi, 
 
Timi
Em7 
Timi 
 
 
Cadd9 
nai 
 
 
G 
hau ,  
Em7 
yeah
Cadd9 
G 
Oooooooh! 
 
 
D/F# 
oooh 
 
 
Em7 
yeah
Cadd9 
 
Timi
G 
nai 
 
hau…

Leave a Reply